Համաձայնության տարիքը Իսպանիայում
Ամուսնական Համաձայնության Օրինական Տարիքը

Համաձայնության տարիքը Իսպանիայում

2023

Իսպանիան ամուսնության նվազագույն տարիքը բարձրացրել է 14-ից 16-ը `երկիրը համապատասխանեցնելով մյուսների հետ

Պետության կողմից ամուսնության միջին տարիքը
Ամուսնական Համաձայնության Օրինական Տարիքը

Պետության կողմից ամուսնության միջին տարիքը

2023

Ո՞րն է ԱՄՆ – ում ամուսնանալու օրինական տարիքը: Ամուսնանալու միջին տարիքը տարբեր է Միացյալ Նահանգներում: