Ի՞նչ է ամուսնալուծությունը սահմանափակող հրամանը:
Poraryամանակավոր Արգելանք Դնելու Հրամանները

Ի՞նչ է ամուսնալուծությունը սահմանափակող հրամանը:

2023

Ամուսնալուծության ընթացքում վիրավորված ամուսնու գործողությունները կարող են հանգեցնել զգալի հուզական և ֆինանսական դժվարությունների: Դա դադարեցվեց ժամանակավոր արգելման հրամանով (TRO):